3 interessante thema's komen aan bod!

Thema 1: Het belang van Brand Journalism

Spreker: Jeroen Wils
 


Duizenden organisaties, overheden, bedrijven en particulieren schreeuwen om aandacht van het publiek. Brand journalism - bedrijfsjournalistiek dus - kan helpen om in organisaties nieuwswaardige verhalen te vinden. Moderne ondernemingen doen er goed aan ervaren journalisten te werven die in de organisatie op zoek gaan naar nieuwswaardige story’s. Journalisten weten welke verhalen ‘werken’ en slagen erin om die op een toegankelijke, integere manier te vertellen.
 

Thema 2: Hoe pas je journalistiek beter toe voor bedrijven? 

Spreker: Henk Vlaming

 

Bedrijven zoeken naar content waarmee ze hun geloofwaardigheid en legitimiteit kunnen vergroten. Belangstellend kijken ze naar journalistieke methodieken, maar die zijn moeilijk beheersbaar. Henk Vlaming heeft als eigenaar van het Nederlands Redactie Instituut veel ervaring met Brand journalism en hij heeft er ook zijn twijfels over. In deze sessie laat Henk zien hoe je als bedrijf journalistiek wél kunt gebruiken, zonder de broze balans te verstoren tussen commercie en geloofwaardigheid.
 

Thema 3: De mogelijkheden van Public Relations nieuwe stijl

Spreker: Marcel Olislagers


Het PR-vak ondergaat snelle ontwikkelingen als gevolg van het vernieuwde digitale medialandschap. Het vakgebied Public Relations moet snel digitaal gaan innoveren om tegemoet te komen aan de sterk veranderende eisen van opdrachtgevers. Wat zijn de mogelijkheden en hoe organiseer je dit? In deze sessie licht Marcel Olislagers met concrete tips en voorbeelden toe hoe PR nieuwe stijl aangestuurd kan worden vanuit een geïntegreerd dashboard en welke voordelen dit biedt. Hij behandelt de mogelijkheden van een social newsroom voor een gerichtere afstemming van informatie naar journalisten. 

Inschrijven

Wees verzekerd van een plek!

Worth sharing?

Vraag of opmerking?

Please copy the string GZnFu2 to the field below: